Γιώτα Διαμαντή


Γιώτα Διαμαντή

Editor

Είναι αριστούχους απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και έχει εξειδίκευση στη διδασκαλία μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης-ξένης γλώσσας. Πρόσφατα έλαβε έπαινο για την εξαιρετική της επίδοση και την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών της σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση της εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όπου φοιτούσε ως υπότροφος του ιδρύματος Γαζή Τριανταφυλλόπουλου.
Διδάσκει σε μαθητές δημοτικού σχολείου και ασχολείται με την έρευνα. Αυτή τη στιγμή συνεργάζεται με την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την εκπόνηση μιας μελέτης αναφορικά με την νέα εκπαιδευτική δράση “η τσάντα στο σχολείο”. Στην ακαδημαϊκή της πορεία έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει δημοσιεύσει papers σχετικά με το ερευνητικό της πεδίο. Έχει συντάξει αρκετές πρωτότυπες εργασίες-μελέτες.Ενδεικτικά:
– Οι κατ’ οίκον στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα): ιστορική επισκόπηση και σύγχρονα δεδομένα.
– Καινοτόμο εκπαιδευτικό σενάριο με τη χρήση ΤΠΕ: “Το ταξίδι του αίματος”.
– Πολιτικές για τις κατ’ οίκον εργασίες, η περίπτωση του προγράμματος “ η τσάντα   στο σχολείο”: αντιλήψεις εκπαιδευτικών.