Μεταπτυχιακά στις Γεωπονικές Επιστήμες στην Ελλάδα

Της Νάντιας Μορφωνιού

Μεταπτυχιακά στις Γεωπονικές Επιστήμες στην Ελλάδα: Εισαγωγικές Πληροφορίες

Οι Γεωπονικές Επιστήμες είναι ένας ευρύς επιστημονικός κλάδος, ο οποίος, πέρα από απαιτητικός, είναι και συνδυαστικός, διασταυρώνοντας τη γεωπονία με διάφορα άλλα γνωστικά πεδία, και ανοίγοντας, με αυτόν τον τρόπο, το δρόμο στους απόφοιτους του συγκεκριμένου τομέα προς ποικίλες επιστημονικές κατευθύνσεις. Ένας κάτοχος πτυχίου γεωπονικών επιστημών, μπορεί να συνδυάσει τις γνώσεις του με αυτές των Περιβαλλοντικών Επιστημών, της Βιολογίας, της Δασολογίας, της Αρχιτεκτονικής, αλλά και της Ζωικής και Φυτικής Παραγωγής, όταν έρθει η ώρα να επιλέξει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα αντίστοιχο των σπουδών του. Συνακόλουθα, η επιλογή του θα παίξει καθοριστικό ρόλο τόσο όσον αφορά τον κλάδο στον οποίο θα εξειδικευθεί, όσο και τη μετέπειτα καριέρα του. Συνήθως ένα απλό πτυχίο σε αυτόν τον τομέα κρίνεται ανεπαρκές χωρίς μια περαιτέρω εξειδίκευση σε ένα ειδικότερο αντικείμενο. Γι’αυτό το λόγο, μετά τις πενταετείς σπουδές στις γεωπονικές επιστήμες, κρίνεται σκόπιμο ο απόφοιτος να ακολουθήσει το δρόμο ενός μεταπτυχιακού που να εστιάζει στον ειδικότερο επαγγελματικό του στόχο.

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα στις Γεωπονικές Επιστήμες είναι σχετικά οικονομικά, με τις τιμές να κυμαίνονται από 1.500 ευρώ ως 4.500 ευρώ, με έναν ικανοποιητικό αριθμό από αυτά να προσφέρονται δωρεάν. Η φοίτηση μπορεί να είναι πλήρης ή και σε ορισμένες περιπτώσεις μερική με αντίστοιχη επέκταση του αριθμού των εξαμήνων φοίτησης, με τη μέση διάρκεια να ορίζεται περί τα 3 με 4 εξάμηνα φοίτησης, με το τελευταίο εξάμηνο να περιορίζεται στη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας. Αρκετά από τα προγράμματα αυτά είναι διατμηματικά ή διαπανεπιστημιακά. Τα βασικά προαπαιτούμενα ενός υποψήφιου μεταπτυχιακού φοιτητή είναι ο καλός βαθμός πτυχίου, η γνώση μιας (τουλάχιστον) ξένης γλώσσας, καθώς και το θέμα και ο βαθμός της πτυχιακής εργασίας, αλλά και η επίδοση στη συνέντευξη που θα ακολουθήσει. Ακόμα, προηγούμενη απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό με τις σπουδές του, συνεκτιμάται συνήθως προς όφελός του κατά την επιλογή των επιτυχόντων υποψηφίων του προγράμματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι υποψήφιοι καλούνται να δώσουν εξετάσεις σε μαθήματα αντίστοιχα του αντικειμένου με το οποίο θα ασχοληθούν.

Μεταπτυχιακά στις Γεωπονικές Επιστήμες στην Ελλάδα: Τα επιμέρους Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Σε ΑΕΙ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΠΜΣ Αγροβιοτεχνολογία Φυτών και Μικροοργανισμών Γεωργικής Σημασίας

Διάρκεια: 2 εξάμηνα

Δίδακτρα: 2.500 ευρώ

Ιστοσελίδα : http://efp.aua.gr/el/node/11

ΠΜΣ Αρχιτεκτονική Τοπίου

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Δίδακτρα: 3.900 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://efp.aua.gr/el/node/712

ΠΜΣ Επιστήμες & Συστήματα Φυτικής Παραγωγής με επιμέρους κατευθύνσεις:

Γεωργία, Βελτίωση Φυτών και Γεωργικός Πειραματισμός

Δενδροκομία και Αμπελουργία

Κηπευτικές Καλλιέργειες και Ανθοκομία

Συστήματα ολοκληρωμένης – βιολογικής παραγωγής και πιστοποίησης

Φυτοπροστασία και Περιβάλλον.

Διάρκεια: 2 εξάμηνα

Δίδακτρα: 2.640 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://efp.aua.gr/el/node/451

Παραγωγικά Συστήματα Εκτροφής Ζώων με επιμέρους κατευθύνσεις:

Διαχείριση Παραγωγικών Ζώων και παραγωγή Προϊόντων Ποιότητας

Διατροφή και Τεχνολογία Ζωοτροφών

Διαχείριση και Υγιεινή Αναπαραγωγής Ζώων

Διάρκεια: 2 εξάμηνα με δυνατότητα παράτασης κατά 2 εξάμηνα ακόμα

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://zp.aua.gr/el/node/7

ΠΜΣ Εκτροφή Υδρόβιων Οργανισμών

Διάρκεια: 2 εξάμηνα

Δίδακτρα: ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη

Ιστοσελίδα: http://zp.aua.gr/el/node/13

ΠΜΣ Βιολογία Συστημάτων

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 1.500 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://gbt.aua.gr/el/node/6

ΠΜΣ στις Θετικές Επιστήμες στη Γεωπονία με επιμέρους ειδικότητες:

Γεωπληροφορική

Γεωλογικό και ατμοσφαιρικό περιβάλλον για το σχεδιασμό έργων υποδομής

Μελέτη και αξιοποίηση φυσικών προϊόντων

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη

Ιστοσελίδα: http://newgen.aua.gr/el/?q=node/22

ΠΜΣ Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 4.500 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://www.ruraldevelopment.aua.gr/

ΔΠΜΣ Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων

Διάρκεια: 2 εξάμηνα

Δίδακτρα: 4.000 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://zp.aua.gr/el/node/182

Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον και Γεωργική Μηχανική με επιμέρους κατευθύνσεις:

Εδαφικοί, Υδατικοί Πόροι και Διαχείριση Περιβάλλοντος

Γεωπεριβάλλον και Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών για τα Έργα Υποδομής

Γεωπληροφορική και Χωρική Ανάλυση

Γεωργική Μηχανική

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Δίδακτρα: 1.800 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://www.afp.aua.gr/index.php?page_id=121

ΔΠΜΣ Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας

Διάρκεια: 2 έως 4 εξάμηνα

Δίδακτρα: ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη

Ιστοσελίδα: http://www.mba.aua.gr/

ΔΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου με επιμέρους κατευθύνσεις:

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων

Διατροφή, Δημόσια Υγεία και Πολιτικές

Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων

Βιοδιεργασίες Τροφίμων & Βιοδιυλιστήρια

Επιστήμη και Τεχνολογία Γάλακτος

Μελέτη και Αξιοποίηση Φυσικών Προϊόντων

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 4.000 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://fst.aua.gr/el/node/153

ΔΠΜΣ Αμπελουργία – Οινολογία

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 3.600 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://fst.aua.gr/el/node/13

ΔΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη με επιμέρους εξειδικεύσεις:

Αναπτυξιακοί Σύμβουλοι

Γεωργική Συμβουλευτική και Επιχειρηματικότητα

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στη Ζωική Παραγωγή

Επιχειρηματικότητα και Αειφορία στην Υδατοκαλλιέργεια

Διάρκεια: 2 εξάμηνα

Δίδακτρα: 4.000 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://farmbm.aua.gr/index.php/features1/template-framework/gia-to-pms

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονική Τοπίου

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Δίδακτρα: 2.400 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://landarch.web.auth.gr/

ΠΜΣ Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Εκμετάλλευση Αυτοφυών Φυτών

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: http://bnp.bio.auth.gr/el

ΠΜΣ Τμήματος Γεωπονίας με επιμέρους ειδικεύσεις:

Αγροτική Οικονομία

Γενετική Βελτίωση Φυτών

Αγροκομία και Ζιζανιολογία

Γεωργική Μηχανική και Υδατικοί Πόροι

Εδαφολογία και Διαχείριση Εδαφικών Πόρων

Επιστήμη Ζωϊκής Παραγωγής

Επιστήμη των Οπωροκηπευτικών

Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων

Επιστήμες Φυτοπροστασίας, Αειφορικής Γεωργικής Ανάπτυξης, Οικολογίας και Αειφορικής Διαχείρισης Οικοσυστημάτων

Οινολογία και Αμπελουργία

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Δίδακτρα: Ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη

Ιστοσελίδα: http://pspagro.web.auth.gr/

ΠΜΣ Δασολογία και Φυσικό Περιβάλλον με επιμέρους κατευθύνσεις:

Δασική Παραγωγή – Προστασία Δασών – Φυσικού Περιβάλλοντος

Λιβαδοπονία και Άγρια Πανίδα – Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φυσικών Πόρων

Δασοτεχνικά και Υδρονομικά Έργα

Συγκομιδή και Τεχνολογία Δασικών Προϊόντων

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: http://www.for.auth.gr/

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΔΠΜΣ Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή με κατεύθυνση την Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων και Υδάτων και Δημόσια Υγεία

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Δίδακτρα: ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη

Ιστοσελίδα: http://postgraduate.med.uth.gr/gr/graduate/grad1/

ΠΜΣ Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος

Διάρκεια: 2 εξάμηνα

Δίδακτρα: 2.000 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://www.pms.apae.uth.gr/

ΠΜΣ Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 4.200 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://www.bio.uth.gr/index.phpoption=com_content&view=article&id=76&Itemid=66&lang=el

ΠΜΣ Σύγχρονα συστήματα αγροτικής παραγωγής στο Μεσογειακό χώρο με έμφαση στην αειφορική παραγωγή και στη χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών με επιμέρους κατευθύνσεις:

Βελτίωση φυτών και σύγχρονες καλλιέργειες.

Σύγχρονη φυτοπροστασία.

Γεωργική Μηχανική – Διαχείριση φυσικών πόρων.

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://www.postagr.agr.uth.gr/kentrikiselida1.htm

ΠΜΣ Αυτοματισμοί στις Αρδεύσεις, τις Γεωργικές Κατασκευές και στην Εκμηχάνιση της Γεωργία

Διάρκεια: 2 εξάμηνα

Δίδακτρα: 2.000 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://pms.autom.agr.uth.gr/

ΠΜΣ Σύγχρονα Συστήματα Αγροτικής Παραγωγής στο Μεσογειακό Χώρο με Έμφαση στην Αειφορική Παραγωγή και τη Χρησιμοποίηση Νέων Τεχνολογιών με επιμέρους κατευθύνσεις:

Γενετική Βελτίωση και Βιοτεχνολογία Φυτών με έμφαση στην Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού και την Ποιότητα Τροφίμων

Φυτική Παραγωγή και Περιβάλλον

Φυτιατρική και Περιβάλλον

Γεωργική Μηχανική – Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Διαχείριση Περιβάλλοντος

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Δίδακτρα: ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη

Ιστοσελίδα: http://www.postagr.agr.uth.gr/Pages/Anakoinoseis.htm

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΠΜΣ Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στην Γεωργία – Sustainable Production Systems and the Environment in Agriculture με επιμέρους κατευθύνσεις:

Επιστημών Φυτών και Περιβάλλοντος

Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Τροφίμων

Οικονομικής των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Διάρκεια: 3 εξάμηνα με δυνατότητα επέκτασης κατά άλλα 3 σε μερική φοίτηση

Δίδακτρα: 1.500 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://pms.agro.duth.gr/index.htm

Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΠΜΣ Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Δίδακτρα: ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη

Ιστοσελίδα: http://www.biology.uoc.gr/postgraduate/Probiotech/index.html

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΠΜΣ Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες με επιμέρους κατευθύνσεις:

Περιβαλλοντική Αγροχημεία

Βιολογικές Καλλιέργειες

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Δίδακτρα: ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη

Ιστοσελίδα: http://www.uoi.gr/gr/postgraduate/detail.php?pg_id=21

Επιπλέον, λειτουργεί ένα κοινό ελληνογαλλικό ΠΜΣ στη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας, κατά το οποίο το πρώτο εξάμηνο διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Montpellier 2 της Γαλλίας και το δεύτερο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Μυτιλήνη, με παράλληλη δυνατότητα εκπόνησης της διατριβής στην Ελλάδα ή στη Γαλλία.

Διάρκεια: 2 εξάμηνα

Δίδακτρα: ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη και δύνανται να καλυφθούν από το πρόγραμμα Erasmus+

Ιστοσελίδα: http://www.mar.aegean.gr/biodiv/

Σε ΤΕΙ

ΤΕΙ Αθήνας

Επιστήμη Οίνου και Ζύθου – Master of Science in Wine and Beer Science
με δυο κατευθύνσεις:

Oίνος (Wine)

Ζύθος (Beer)

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 3.500 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://www.teiath.gr/stetrod/oenology/articles.php?id=30650&lang=el

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη

Ιστοσελίδα: http://agriculturaltechnology.teithe.gr/index.php/masters

ΤΕΙ Κρήτης

ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία

Διάρκεια: 3 εξάμηνα με παρακολούθηση διά ζώσης ή 4 με παρακολούθηση εξ αποστάσεως

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://www.teicrete.gr/mscagro/el/node/184

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας

Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 3.200 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://mgreen.teiemt.gr/

ΤΕΙ Πελοποννήσου

Γεωργία Ελεγχόμενου Περιβάλλοντος − Υδροπονία (Masters in Controlled Environment AgricultureSoilless Culture)

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Δίδακτρα: ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη

Ιστοσελίδα: http://www.tg.teikal.gr/index.php

Mεταπτυχιακά στις Γεωπονικές Επιστήμες στην Ελλάδα: Υποτροφίες

Όσο για τη χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακά προγράμματα στον κλάδο των Γεωπονικών Επιστημών, καλό είναι να ληφθεί υπόψη πως σε ορισμένες προκηρύξεις προβλέπεται πως σε περίπτωση άριστων επιδόσεων, είναι δυνατόν να μειωθούν σημαντικά τα δίδακτρα που απαιτούνται ως ανταμοιβή του φοιτητή. Σε κάθε περίπτωση, είναι δυνατόν να εξασφαλιστούν υποτροφίες και από τα παρακάτω ιδρύματα:

Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη

Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

Βραβείο Bayer CropScience του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο απονέμεται σε:

δύο απόφοιτους του τμήματος Φυτικής Παραγωγής οι οποίοι έχουν εκπονήσει μελέτες σε αντικείμενα Γεωργικής Φαρμακολογίας, λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό του πτυχίου τους και την επίδοσή τους σε ορισμένα προπτυχιακά μαθήματα.

απόφοιτους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, κατεύθυνσης Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής, οι οποίοι έχουν εκπονήσει μεταπτυχιακή μελέτη σε αντικείμενα Γεωργικής Φαρμακολογίας.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα περί αυτού στην ιστοσελίδα της Bayer.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!