Μεταπτυχιακό στις Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο Κρήτης

της Βάσως Κοκοβάκη

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης και συγκεκριμένα το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας προκηρύσσει εξετάσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές».  Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα προσφερθούν τρεις κατευθύνσεις, η Βυζαντινή Ιστορία, η Μεσαιωνική Ιστορίας της Δύσης καθώς και η Βυζαντινή Αρχαιολογία και Ιστορία Βυζαντινής Τέχνης.

Δικαιολογητικά

Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά:

Α) Εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω ηλεκτρονικής αίτησης στο: https://postgrad.cict.uoc.gr/.

Β) Αντίγραφο πτυχίου (με επίσημη μετάφραση και πιστοποιητικό αντιστοιχίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π όπου κρίνεται απαραίτητο).

Γ) Έγγραφο με την αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων καθώς και τον τελικό βαθμό πτυχίου.

Δ) Βιογραφικό σημείωμα αναφορικά με μαθήματα, έρευνες, εργασιακή εμπειρία, χαρακτήρα.

Ε) Αντίγραφο βεβαίωσης γνώσης ξένης γλώσσας.

ΣΤ) Πρόταση και ανάλυση ερευνητικού ερωτήματος που να σχετίζεται με το παρόν πρόγραμμα σπουδών.

Ζ) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

Η) Συστατικές επιστολές, έρευνες, εργασίες ή ό,τι άλλο κρίνει ο υποψήφιος πως σχετίζεται με τις εν λόγω σπουδές.

Θ) Έγγραφο πιστοποίησης επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς ενδιαφερόμενους.

Αρχεία

Τα αρχεία οφείλουν να είναι τύπου pdf, να μην ξεπερνά το καθένα  απ’ αυτά τα 2ΜΒ, και να είναι συνολικά έως 20ΜΒ. Επιπλέον, δε χρειάζεται επικύρωση στα αντίγραφα, πρέπει όμως να είναι όλα τα στοιχεία πλήρη καθώς μάλιστα θα πραγματοποιηθεί έλεγχος γνησιότητας. Αναφορικά με τις συστατικές επιστολές, ο συντάκτης πρέπει να τις στείλει με τα πλήρη στοιχεία του από το mail της εργασίας στην οποία ανήκει προς τη διεύθυνση historyarchaeology@ia.uoc.gr με θέμα «Συστατική για τον/την υποψήφιο/α κ. (ΕΠΩΝΥΜΟ) του ΠΜΣ  «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές».

Υποψήφιοι

Δεκτοί στο παρόν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών θα γίνουν απόφοιτοι της Φιλοσοφικής Σχολής, της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Εθνολογίας. Σχετικά με την κατεύθυνση της Βυζαντινής Αρχαιολογίας και της Ιστορίας της Βυζαντινής Τέχνης, μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και πτυχιούχοι των Τμημάτων Αρχιτεκτονικής. Ακόμη, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε μία ξένη γλώσσα της προτίμησής τους (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά – στην αίτηση συμμετοχής δηλώνεται η γλώσσα προτίμησης).

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν την αίτησή τους έως και τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021. Την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου στις 10:00 θα λάβουν χώρα οι εξετάσεις είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως ανάλογα με τις επιδημιολογικές συνθήκες. Δεκτοί θα γίνουν έως 18 υποψήφιοι. Πληροφορίες αναφορικά με την εξεταστέα ύλη μπορείτε να βρείτε στο http://www.history-archaeology.uoc.gr/ καθώς και στο https://postgrad.cict.uoc.gr/ ή τηλεφωνικά στη γραμματεία του τμήματος 28310/77379 & 2831077337.

Η Προκήρυξη αναλυτικά εδώ.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!