ΠΑΠΕΙ: Msc Βιοοικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Της Γιώτας Γεροντίδου

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ιδρύθηκε ως «Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών» το 1938 από το Σύνδεσμο Βιομηχάνων και Βιοτεχνών, σύμφωνα με το Ν.5197/1931 και τον Α.Ν. 28/1936, που σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιριών της Ελλάδας έβαλαν ως βάσεις την οικονομική, νομική και τεχνική παιδεία των στελεχών της βιομηχανίας. Το 1945 μετονομάσθηκε σε Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών και σκοπός της ορίσθηκε η συστηματική, θεωρητική και πρακτική κατάρτιση διοικητικών στελεχών.

Πληροφορίες Προγράμματος «Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη».
Αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι η προετοιμασία, ανάπτυξη και παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα βιοοικονομίας και κυκλικής οικονομίας ως κύριο στοιχείο μιας έξυπνης, οικολογικής και επομένως βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα, την Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως.

Στόχος

Το πρόγραμμα θα προσφέρει γνώσεις, πληροφορίες και γενικότερα την απαραίτητη κατάρτιση στους υποψηφίους για τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ για έναν πιο ειρηνικό και υγιή πλανήτη. Το πρόγραμμα παρέχει εξειδίκευση και τεχνικές διατήρησης της βιοποικιλότητας του πλανήτη, από διακεκριμένους επιστήμονες στους τομείς των επιχειρήσεων, κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών.

Χαρακτηριστικά υποψηφίων

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων με ακριβή μέσο όρο
  • Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής ή Γερμανικής ή Γαλλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2
  • Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για υποψηφίους που έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Δύο έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου (με οπισθογραφημένο το ονοματεπώνυμο)
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Διάρκεια σπουδών

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους και μερικής φοίτησης με διάρκεια 18 έως 24 μηνών.

Δίδακτρα

Τα Δίδακτρα για τους υποψηφίους ανέρχονται στα 5100 ευρώ.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνήσουν στο 2104142352 ή να στείλουν μήνυμα μέσω e-mail στο info@bioeconomics.edu.gr.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!