Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών

Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών: Σπουδές στην Ελλάδα

του Κωνσταντίνου Κουντουριώτη

Εργασιακό Αντικείμενο

Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (16.620 μόρια) έχει αντικείμενο τη διδασκαλία και προώθηση των πιο σύγχρονων και υψηλής ποιότητας τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της Βιολογίας. Το τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης της Βιολογίας.

Οδηγός Σπουδών – Μαθήματα

Η φοίτηση είναι 5ετής, δηλαδή, δέκα (10) εξάμηνα, δε χωρίζεται σε κατευθύνσεις και προβλέπεται εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.

Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών χωρίζει τα μαθήματα του στις εξής τρεις (3) ενότητες:

Μοριακές Βιοεπιστήμες

 • Ανοσολογία
 • Κυτταρική Βιολογία
 • Μοριακή Βιολογία
 • Αναπτυξιακή Βιολογία
 • Δομική Βιολογία
 • Υπολογιστική Βιολογία
 • Βιοχημεία
 • Γενετική

Λειτουργική και Οργανισμική Βιολογία

 • Βοτανική
 • Ζωολογία
 • Φυσιολογία Φυτών και Ζώων
 • Μικροβιολογία
 • Οικολογία
 • Υδροβιολογία

Τεχνολογίες και Εφαρμογές

 • Βιοτεχνολογία Ζώων
 • Φυτών και Προϊόντων
 • Παθολογία Ζώων και Φυτών
 • Βιοτεχνολογία Ενζύμων
 • Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες
 • Βιοπληροφορική

Επίσης, στο τμήμα λειτουργούν τα εξής εργαστήρια:

 1. Κυτταρικής και Αναπτυξιακής Βιολογίας
 2. Βιοπληροφορικής
 3. Βιοχημείας
 4. Βιοτεχνολογίας
 5. Βοτανικής
 6. Γενετικής
 7. Ζωολογίας
 8. Μικροβιακής Οικολογίας
 9. Μοριακής Βιολογίας
 10. Μοριακής Οικολογίας & Γενετικής της Διατήρησης
 11. Νευροανοσολογίας
 12. Οικολογίας
 13. Περιβαλλοντικής Χημείας και Τεχνολογίας
 14. Περιβαλλοντικών και Φυσικοχημικών Μελετών
 15. Φυσιολογίας Ανθρώπου και Ζώων

Αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον οδηγό σπουδών και το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (ΒΕΤ) προσφέρει δωρεάν τρίτο κύκλο σπουδών, και τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο ευρύ αντικείμενο της Βιολογίας και των εφαρμογών της.

Επίσης, συμμετέχει σε τέσσερα (4) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης. Συγκεκριμένα:

 • Μοριακή – Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία των Τμημάτων Ιατρικής, Β.Ε.Τ. και Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ι.Τ.Ε.
 • Περιβάλλον και Αγροδιατροφή των Τμημάτων Χημείας, Β.Ε.Τ. του Π.Ι. και του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας Τεχνολογίας Διατροφής και Τροφίμων του ΤΕΙ Ηπείρου.
 • Ιατρική Χημεία των Τμημάτων Χημείας, Ιατρικής και Β.Ε.Τ. του Π.Ι.
 • Επιστήμες του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για την Αειφορία των Τμημάτων ΠΤΝ, Χημείας, Φυσικής, Β.Ε.Τ., Ιατρικής, Οικονομικών Επιστημών και ΠΤΔΕ του Π.Ι

Προοπτικές Εργασίας

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του πανεπιστημίου Ιωαννίνων με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών του δύνανται να απασχολούνται ατομικά ή σε συνεργασία με επιστήμονες άλλης ειδικότητας στο γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης που καλλιεργεί το Τμήμα.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών καθορίζονται με το Π.Δ Αριθ. Φύλλου 247, 3/12/2008. Ενδεικτικά, μπορούν να εργαστούν στους εξής τομείς:

 • Σε ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα
 • Στον κλάδο της υγείας
 • Σε βιομηχανίες (τεχνολογία τροφίμων, φαρμακοβιομηχανίες, διαχείριση αποβλήτων κ.ά.).
 • Σε μονάδες υδατοκαλλιεργειών και ιχθυογεννητικούς σταθμούς
 • Σε ζωολογικά ή βοτανικά μουσεία
 • Σε τομείς σχετιζόμενους με την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος και τη βιοτεχνολογία
 • Στη μέση εκπαίδευση
 • Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (Υπουργεία, Νομαρχίες, Ελληνική Αστυνομία)

Εάν σας ενδιαφέρει το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών και επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες ως προς τις διεξόδους επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρει ο ευρύτερος κλάδος, διαβάστε το Τι μπορώ να κάνω με ένα Πτυχίο Βιολογίας.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και γρήγορα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!