Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Βιοηθική – Ιατρική Ηθική

του Ιάσονα Κρανιά

Ανακοινώνεται από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) νέα περίοδος υποβολής αιτήσεων για έναρξη φοίτησης από το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Προσφέρονται (4) προπτυχιακά και δεκατέσσερα (14) μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, όπως και διδακτορικά προγράμματα σε διάφορες ερευνητικές κατευθύνσεις από τις σχολές του Πανεπιστημίου. Οι τρεις σχολές του Πανεπιστημίου είναι οι: Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών και Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης.

Προγράμματα Σπουδών για το εαρινό εξάμηνη 2022-23

Όλες οι θεματικές ενότητες προσφέρονται ως ανεξάρτητες και αυτοτελείς από όλα τα προγράμματα σπουδών, ώστε να μην απαιτείται η εγγραφή από τους ενδιαφερόμενους.

Καταληκτική ημερομηνία για ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων είναι η 15η Νοεμβρίου 2022.

Στο ΑΠΚΥ οι φοιτητές έχουν την ευελιξία και τη δυνατότητα να σπουδάζουν από τον προσωπικό τους χώρο, στον δικό τους ρυθμό μάθησης, στον χρόνο που μπορούν να διαθέσουν για να αποκτήσουν έναν αξιόπιστο και αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη. Δεν προβλέπεται φυσική παρουσία των φοιτητών σε αίθουσες διδασκαλίας, παρά μόνο στις τελικές εξετάσεις σε εξεταστικά κέντρα που λειτουργούν στην Κύπρο και στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη). Οι τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται με βάση τις διαδικασίες και κριτήρια του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Σχετικά με το κόστος φοίτησης, προβλέπονται πρόσθετες εκπτώσεις για ειδικές ομάδες του πληθυσμού (10-100% για ανέργους, μονογονείς, πολύτεκνους, άτομα ΑμΕΑ, απόφοιτους ΑΠΚΥ, κ.ά.).

Βιοηθική – Ιατρική Ηθική

Σχετικά με το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τα Δίδακτρα είναι 5400 ευρώ.

Οι δύο πιθανές κατευθύνσεις είναι οι :

  1. Βιοηθική
  2. Ιατρική Ηθική

Η διάρθρωση του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Βιοηθική – Ιατρική Ηθική» εγγυάται την πλήρη εξοικείωση των ενδιαφερομένων με όλο το φάσμα των βιοηθικών προβλημάτων και με τις κυριότερες προσεγγίσεις που έχουν προταθεί για την αντιμετώπισή τους.

Πρόγραμμα Σπουδών

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη «Βιοηθική – Ιατρική Ηθική» απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση εννέα (9) εξαμηνιαίων Θεματικών Ενοτήτων (10 μονάδες ECTS έκαστη) και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής (30 μονάδες ECTS – Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι, η οποία αποτιμάται με 10 μονάδες ECTS και Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ, η οποία αποτιμάται με 20 μονάδες ECTS).

1ο εξάμηνο

ΒΙΗ 511: Ιστορία των Ηθικών Θεωριών

ΒΙΗ 512: Ανθρώπινα Δικαιώματα και Θεωρίες Δικαιωμάτων

Κατεύθυνση: Βιοηθική

ΒΙΗ513: Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Ηθική και Βιοηθική

Κατεύθυνση: Ιατρική Ηθική

ΒΙΗ514: Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Ηθική και Ιατρική Ηθική

2ο εξάμηνο

ΒΙΗ 521: Ηθική και Δεοντολογία της Έρευνας

Κατεύθυνση: Βιοηθική

ΒΙΗ522: Βιοηθική και Ανθρώπινο Γονιδίωμα (υποχρεωτική)

ΒΙΗ523: Βιοηθική και Αρχή της Ζωής (επιλογής)

ΒΙΗ524: Βιοηθική και Βελτιώσεις (επιλογής)

Κατεύθυνση: Ιατρική Ηθική

ΒΙΗ525: Εισαγωγή στην Κλινική Ηθική (υποχρεωτική)

ΒΙΗ526: Ιατρική Δεοντολογία (επιλογής)

ΒΙΗ527: Ηθική και Αναπαραγωγική Υγεία (επιλογής)

3ο εξάμηνο

ΒΙΗ611: Νευροηθική

ΒΙΗ701Α: Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι

Κατεύθυνση: Βιοηθική

ΒΙΗ612: Βιοηθική και Δίκαιο

Κατεύθυνση: Ιατρική Ηθική

ΒΙΗ613: Ηθική και Φαρμακοβιομηχανία

4ο εξάμηνο

ΒΙΗ 701Β: Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ

Κατεύθυνση: Βιοηθική

ΒΙΗ621: Παγκόσμια Βιοηθική (επιλογής)

ΒΙΗ622: Βιοηθική και Πολιτικές Υγείας (επιλογής)

Κατεύθυνση: Ιατρική Ηθική

ΒΙΗ621: Παγκόσμια Βιοηθική (επιλογής)

ΒΙΗ623: Ιατρική Ηθική και Οριακές Καταστάσεις (επιλογής)

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά ως τις 15/11/2022 εδώ.Βιοηθική – Ιατρική Ηθική

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο στο +357 22411600 και στο +357 22411711 ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο admissions@ouc.ac.cy.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!