Βιογραφικό 5

Βιογραφικό: Το περιεχόμενο

Δείτε παρακάτω συνοπτικό τα “περιεχόμενα” ενός βιογραφικού

Βιογραφικό σημείωμα: Ατομικά στοιχεία

Μπορείτε να ονομάσετε την ενότητα αυτή και ως «προσωπικές πληροφορίες»

Εδώ συμπεριλαμβάνονται:

 • Πλήρες ονοματεπώνυμο.
 • Έτος γέννησης (όχι υποχρεωτικά πλέον)
 • Διεύθυνση κατοικίας,
 • Τηλέφωνα (σταθερό, οπωσδήποτε κινητό: αν θέλετε να αποφύγετε να δώσετε το προσωπικό σας για οποιονδήποτε λόγο, πάρτε ένα καρτοκινητό με ελάχιστο κόστος. Αρκεί να το έχετε μαζί σας και να το απαντάτε…)
 • e-mail: μην διανοηθείτε να το παραλείψετε ή χειρότερα να ισχυριστείτε πως δεν έχετε!!!!
 • Υπηκοότητα (κυρίως αν αιτείστε για θέση στο εξωτερικό)
 • Οικογενειακή κατάσταση (πολλοί εργοδότες ενδιαφέρονται για το λεπτό αυτό θέμα, ιδίως για τις γυναίκες. Μπορούν να υποθέσουν πχ πως μια γυναίκα σκοπεύει να κάνει παιδιά στο άμεσο μέλλον, ή να σιγουρευτούν πως μια άλλη έχει τελειώσει με τον σχετικό κύκλο στη ζωή τους)
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις: Για έναν νέο άνδρα είναι πολύ θετικό σημείο να αναφέρει πως τις έχει εκπληρώσει.

Βιογραφικό σημείωμα: Επαγγελματική εμπειρία

Όλοι ζητούν την «προϋπηρεσία». Μερικές φορές οι υποψήφιοι αισθάνονται ότι πρέπει να επινοήσουν μία εμπειρία, μιας και δεν έχουν καθόλου ή είναι φτωχή. Στο θέμα αυτό θα επανέλθουμε σε μελλοντική μας ανάρτηση.

Εδώ δηλώνετε ξεκάθαρα:

 • Τους τίτλους εργασίας που είχατε,
 • Το φορέα απασχόλησης ή την εταιρεία,
 • Το διάστημα που εργαστήκατε (φροντίστε να είστε ακριβείς με λεπτομέρεια μήνα, αν η παραμονή σας ήταν λιγότερο από 2 χρόνια. Αλλιώς αναφέρετε απλά τα έτη έναρξης και λήξης),
 • Κάθε ειδική αρμοδιότητα και καθήκον που αναλάβατε στην εργασία. Με τον τρόπο αυτό τονίζετε τις ικανότητες που διαθέτετε με έναν εξαιρετικά θετικό τρόπο: αντί απλά να τις επικαλείστε (οπότε και γιατί να σας πιστέψουν), δηλώνετε πως οι ανώτεροί σας διέβλεψαν τις ικανότητές σας και σας εμπιστεύτηκαν αυτές τις αρμοδιότητες.

Σημείωση: στην επαγγελματική εμπειρία μπορούμε να συμπεριλάβουμε ακόμα και την πρακτική άσκηση που κάναμε στο πανεπιστήμιο (είναι σημαντικό για έναν εργοδότη να δει αν στην πρακτική σας ως ψυχολόγος δουλέψατε σε σχολείο ή κέντρο απεξάρτησης από ουσίες, μιας και δείχνει τον προσανατολισμό σας: σχολική ή κλινική ψυχολογία;). Επίσης μπορείτε να παραθέσετε και κάθε εθελοντική εργασία που έχετε αναλάβει. Μπορεί να μην πληρωθήκατε, αλλά δείχνετε τη βαθιά σας επιθυμία για απασχόληση.

Βιογραφικό σημείωμα: Σπουδές – γνώσεις

Εδώ συμπεριλάβετε:

 • Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: τύπος Λυκείου και βαθμός απολυτηρίου
 • Ακαδημαϊκές προπτυχιακές σπουδές (τμήμα, σχολή, κατεύθυνση, βαθμός)
 • Ακαδημαϊκές μεταπτυχιακές ή και διδακτορικές σπουδές (τμήμα, ίδρυμα, τίτλος τελικής διπλωματικής εργασίας)

Βιογραφικό σημείωμα: Άλλες γνώσεις

 • Ξένες γλώσσες (επίπεδο, οπωσδήποτε με βάση την προτυποποίηση, πχ C2, πτυχία)
 • Συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας πχ Erasmus
 • Σεμινάρια επιμόρφωσης,
 • Παρακολούθηση συνεδρίων
 • Γνώσεις Η/Υ (επιθυμητή η πιστοποίηση ecdl)
 • Δίπλωμα οδήγησης: Σε ορισμένα επαγγέλματα, πχ σε πωλήσεις, είναι απαραίτητο προσόν. Μάλιστα και η χρονολογία απόκτησής του μπορεί να παίξει και κάποιο ρόλο, καθώς κάποιες εταιρείες ζητούν πιο έμπειρους «ιππότες της ασφάλτου».

Βιογραφικό σημείωμα: Επαγγελματικές ή προσωπικές φιλοδοξίες.

Πολύ λεπτός τομέας που μπορεί να οδηγήσει στη μαγική λέξη κλειδί για την πρόσληψη ή την απόρριψη. Η διατύπωση χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μη δοθεί η εντύπωση της αλαζονείας ή της υπέρμετρης φιλοδοξίας. Συνήθως αυτή η ενότητα παραλείπεται για ασφάλεια. Από την άλλη μια έξυπνα διατυπωμένη φιλοδοξία που φαίνεται πως εκπληρώνετε από την επιδιωκόμενη θέση, μάλλον θα πείσει τον εργοδότη πως την επιθυμείτε πραγματικά και πως θα είστε αρκετά αφοσιωμένος. Συμβουλή: αν τελικά ρισκάρετε να συμπεριλάβετε και την ενότητα αυτή, μην ξεχάσετε να αναφέρετε πώς οι προσωπικοί σας επαγγελματικοί στόχοι συνδέονται με την ανάπτυξη της εταιρείας ή τη συνεισφοράς σας στην πρόοδό της: οι προσωπικοί στόχοι πρέπει να συνοδεύονται από ομαδικούς, αλλιώς θα κριθείτε ως ατομιστής.

Βιογραφικό σημείωμα: Δημοσιεύσεις, άρθρα, βιβλία, επιμέλειες, ομιλίες

Εάν έχετε κάτι από αυτά, δεν πρέπει να παραλειφθούν. Παραθέστε σχετικές λεπτομέρειες, με τη μορφή που χρησιμοποιούμε στις βιβλιογραφίες.

Αν κάτι από αυτά είναι ιδιαίτερα καινοτόμο και σχετικό με την εργασία που ζητάτε, επισυνάψτε μια φωτοτυπία… Κάτι καλύτερο: έχετε μήπως blog; Αναρτήστε το εκεί και γράψτε το link στο βιογραφικό σας. Όχι τόσο για να το διαβάσουν, όσο για να δείξετε πόσο σχετικός και ενημερωμένος είστε με αυτού του είδους τις επικοινωνιακές δεξιότητες. Δεν έχετε blog; Δείτε μελλοντικό άρθρο μας πώς να δημιουργήσετε ένα. Γιατί όχι;

Βιογραφικό σημείωμα: Υποτροφίες και άλλες διακρίσεις

Αυτονόητο να τις αναφέρετε…. (Φορέας χορήγησης, ύψος ποσού, σκοπός χορήγησης)

Βιογραφικό σημείωμα: Μέλος συλλόγων ή επαγγελματικών ενώσεων και επιμελητηρίων

Σημαντική η αναφορά τους, καθώς και η παράθεση αδειών ασκήσεως επαγγέλματος που έχετε.

Βιογραφικό σημείωμα: Προσωπικά ενδιαφέροντα – hobbies

Αν και οι περισσότεροι τα παραλείπουν ως επικίνδυνα ή αδιάφορα πιθανά για τον εργοδότη, θα υποστηρίξουμε πως είναι η πεμπτουσία του βιογραφικού σας. Εδώ φαίνονται οι προσωπικές σας ποιότητες, όπως κοινωνικότητα, ομαδικότητα, δημιουργικότητα κλπ. Τολμήστε να εκτεθείτε, αν και στη θέση σας δεν θα αναφέραμε τυχόν συμμετοχή σε οργανώσεις θρησκευτικού ή πολιτικού περιεχομένου.

Βιογραφικό σημείωμα: Συστάσεις

Οι συστάσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην απόφαση ενός εργοδότη να σας δώσει την ευκαιρία ή όχι. Μην αναφέρετε στον τομέα αυτό ένα απλό «υπάρχουν, εφόσον ζητηθούν». Αναφέρετε συγκεκριμένα τα πρόσωπα που σας δίνουν τις συστάσεις, τον τίτλο τους και την εταιρεία στην οποία δουλεύουν, καθώς και τρόπο επικοινωνίας μαζί τους.

Είναι πολύ σημαντικό να μαζεύετε συστάσεις για τις ικανότητές σας, όταν φεύγετε από μια δουλειά. Αν σας αρνηθεί ο άμεσα προϊστάμενός σας, αναζητήστε από άλλα στελέχη της εταιρείας.

Αν έχετε μαζέψει πολλές συστάσεις, χρησιμοποιήστε ή τις πιο σχετικές με τη δουλειά ή αυτές από τα στελέχη που διαθέτουν μεγαλύτερο κύρος είτε λόγω θέσης είτε λόγω ονόματος.

Μερικές φορές μπορείτε απλά να αναφέρετε στοιχεία επικοινωνίας αυτών των προσώπων, προκειμένου ο μελλοντικός σας εργοδότης να επικοινωνήσει απευθείας με αυτούς. Αυτό δείχνει μεγαλύτερη ασφάλεια από πλευράς σας και δίνει δυνατότητα αμεσότερης επικοινωνίας από την ψυχρότερη συστατική επιστολή. Θα πρέπει όμως να είστε σίγουρος ότι ο προηγούμενος εργοδότης σας δεν θα σας κάψει.

Αν δεν έχετε συστάσεις από εργοδότες, τότε αναζητήστε από υπεύθυνους ομάδων (ακόμα και αθλητικών σωματείων ή εθελοντικών οργανώσεων), με τους οποίους συνεργαστήκατε, αρκεί να ήσασταν κατά κάποιο τρόπο «υφιστάμενοί» τους.

Πολλοί καταφεύγουν και σε παλαιότερες ακαδημαϊκές συστάσεις, δηλαδή από καθηγητές τους στο πανεπιστήμιο. Σίγουρα δεν βλάπτουν και μπορούν να καλύψουν το κενό της απουσίας καθαρά επαγγελματικών συστάσεων.

Εδώ να αναφέρουμε και τη μεσολάβηση, αυτό που υποτιμητικά χαρακτηρίζεται ως μέσον. Η μεσολάβηση δεν είναι κακή υπόθεση εξ ορισμού. Ειδικά στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο και μάλιστα πολλοί εργοδότες στέκονται σε τέτοιου είδους γνωριμίες. Αυτό γιατί, αν λειτουργούν υγιώς, επικυρώνουν και επιβεβαιώνουν τα όσα ισχυρίζεται και παρουσιάζει ένα βιογραφικό. Η εμπιστοσύνη που έχει οικοδομηθεί μεταξύ παλαιών συνεργατών δεν μπορεί να ξεπεραστεί από ένα τυπικό προσόν επιπλέον.

Εάν το άρθρο σου φάνηκε ενδιαφέρον ή συνέβαλε στην ποιοτική πληροφόρησή σου, τότε μπορείς να κάνεις like στη σελίδα μας στο facebook:

https://www.facebook.com/pages/citycampusgr/461609287249537

Ή μπορείς να γίνεις μέλος στην ομάδα μας:

https://www.facebook.com/groups/citycampus.gr/

Ή να μας δώσεις το email για να ενημερώνεσαι μέσω του newsletter μας

http://citycampus.gr/wp-login.php?action=register

Αν πάλι είσαι πρωτοετής, έλα να ανταλλάξεις απόψεις και εμπειρίες στην ομάδα μας:

https://www.facebook.com/groups/protoeteis2014/

Αν θέλεις να συμμετέχεις στη συγγραφική ομάδα του CityCampus, στείλε μας παρουσίαση του εαυτού σου, ενδιαφέροντα, Τμήμα και Πανεπιστήμιο και το προφίλ σου στο facebook στο: info@citycampus.gr

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και γρήγορα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!