Πανεπιστήμιο Κύπρου: ΠΜΣ Συντήρηση Αρχαιολογικών Κτηρίων

του Γιάννη Λαγού 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και διανύει μία συνεχή επιτυχημένη ανοδική πορεία με τις πρόσφατες διεθνείς κατατάξεις να το κατατάσσουν στην 350η έως 400η θέση διεθνώς, και στα πρώτα 60 των Πανεπιστημίων με λιγότερα από 50 χρόνια ζωής. Προσφέρει σειρά από προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και επαγγελματικά προγράμματα σπουδών (8 σχολές, 22 τμήματα, 11 ερευνητικές μονάδες, 2 ινστιτούτα και 15 οργανωτικές οντότητες).

Συντήρηση Αρχαιολογικών Κτηρίων: Διαθέσιμες Θέσεις 

Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων. Στα πλαίσια του διατμηματικού και διασχολικού μεταπτυχιακού προγράμματος της Πολυτεχνικής και Φιλοσοφικής Σχολής «Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων θα δοθούν πέντε (5) θέσεις για το πρόγραμμα Master (MSc).

Οι υποψήφιοι για εισδοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου master του Τμήματος, πρέπει να κατέχουν πανεπιστημιακό πτυχίο σε σχετικό τομέα επιστήμης  από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή άλλο αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Συντήρηση Αρχαιολογικών Κτηρίων: Προθεσμίες

Το ακόλουθο μεταπτυχιακό πρόγραμμα πρόγραμμα αρχίζει τον Σεπτέμβριο του 2021 και το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις μέχρι την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 και ώρα 12.00 το μεσημέρι. Αιτήσεις που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Δικαιολογητικά 

Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοαντίγραφο Πτυχίου ή Βεβαίωση Αποφοίτησης
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης Αγγλικής γλώσσας
  • Αναλυτική βαθμολογία για όλα τα προγράμματα σπουδών
  • Σύντομη έκθεση σχετικά με τους στόχους σας και τα ερευνητικά σας ενδιαφέροντα
  • Συστατικές επιστολές από δύο τουλάχιστον Καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καθώς και τα ονόματα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τη διευρυμένη επιτροπή του προγράμματος, η οποία θα προτείνει εισηγήσεις στα Συμβούλια των αντίστοιχων τμημάτων, τα οποία είναι υπεύθυνα για την τελική έγκριση των εισακτέων φοιτητών.

Δίδακτρα

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 18 μηνών και τα δίδακτρα ανέρχονται στα 5.125 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 35722892249, 35722892980, 35722892180 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στα: cee cee@ucy.ac.cy, arch@ucy.ac.cy και isa@ucy.ac.cy