Διδακτορικά προγράμματα στη Σχολή Οικονομικών και Διοίκησης στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου

Της Δέσποινας Μέγγιου

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και πιο συγκεκριμένα, η σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης ανακοινώνει τα προσφερόμενα διδακτορικά προγράμματα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και ως εναρκτήριο εξάμηνο ορίζει το χειμερινό και ειδικότερα ο μήνας Σεπτέμβριος. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται αν επιλέξουν την κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν ανάμεσα σε μια ευρεία γκάμα.

Προσφερόμενες κατευθύνσεις 

  • Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρία της Παιδείας / Αναλυτικά Προγράμματα 
  • Διοίκηση: Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
  • Διοίκηση: Οικονομικά της Υγείας
  • Οικονομικά: Μακροοικονομική 
  • Οικονομικά: Δημόσια Οικονομικά 
  • Οικονομικά: Οικονομετρία 
  • Οικονομικά: Λογιστική και Χρηματοοικονομική
  • Οικονομικά: Τραπεζική και Χρηματοοικονομική  

Προϋποθέσεις εισαγωγής στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου

Οι υποψήφιοι στα διδακτορικά προγράμματα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι απαραίτητο να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου σε επιστημονικούς κλάδους συναφείς με τις πιο πάνω γνωστικές περιοχές.

Δίδακτρα

Όσο αφορά τα έξοδα φοίτησης για τα διδακτορικά προγράμματα στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου οι υποψήφιοι οφείλουν να καταβάλουν το ποσό των 675 ευρώ ανά εξάμηνο για τα πρώτα έξι εξάμηνα και 337,50 ευρώ για τα υπόλοιπα εξάμηνα μέχρι την ολοκλήρωση των διδακτορικών σπουδών. Σχετικά με τυχόν υποτροφίες ή εκπτώσεις που δικαιούνται οι υποψήφιοι, ακολουθείτε η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.

Διαδικασία αίτησης

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για κάποιο από τα παραπάνω προγράμματα είναι απαραίτητο να συμπεριλάβουν στην αίτηση τα ακόλουθα στοιχεία:
1.   Προκαταρκτικό Τίτλο Διδακτορικής Διατριβής
2. Περίληψη ερευνητικής πρότασης έκτασης 1500 λέξεων η οποία θα περιλαμβάνει απαραίτητα τα ακόλουθα:
3.   Περιγραφή των στόχων/σκοπών,
4.   Σημαντικότατα της έρευνας,
5.   Ανασκόπηση βιβλιογραφίας,
6.   Σύντομη αναφορά στην προτεινόμενη μεθοδολογία έρευνας.
7.   Επιστημονικές και άλλες Διακρίσεις
8.   Επιστημονικές και Ερευνητικές Δραστηριότητες
9.   Περιοχές Ερευνητικού Ενδιαφέροντος

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί πως οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για παραπάνω από ένα πρόγραμμα πρέπει να το διευκρινίσουν στην δήλωση ενδιαφέροντος.

Προθεσμία αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της αίτησης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων, οι οποίες ξεκινούν 2 Μαρτίου 2021 και ολοκληρώνονται 25 Μαΐου 2021.   

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!