Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: ΔΠΜΣ Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού

της Αντιγόνης Κουτσή

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το Τμήμα Πολιτισμού + Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρουσιάζουν το αναμορφωμένο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού» (ΣΑΤΠ) που θα λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Ο τρόπος διδασκαλίας θα είναι υβριδικός (τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα στον Βόλο).

Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόκειται για το πρώτο μεταπτυχιακό στην Ελλάδα, το οποίο συνδέει τον Τουρισμό με τον Πολιτισμό. Το πρόγραμμα αφορά κυριότερα τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του Τουρισμού, δίνοντας έμφαση σε ειδικές και εναλλακτικές μορφές του.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 3 εξάμηνα (πλήρης φοίτηση), ενώ υπάρχει και η δυνατότητα μερικής φοίτησης, με διάρκεια 5 εξάμηνα. Η γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ είναι η ελληνική ή/και η αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή/και η αγγλική. Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 2.900 ευρώ ().

Αιτήσεις

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του ΣΑΤΠ την αίτηση υποψηφιότητας μέχρι και την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 15:00.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση συμμετοχής (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Πίνακα επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων (διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ) συνοδευόμενος από υπεύθυνη δήλωση που να επιβεβαιώνει την αλήθεια των στοιχείων
 4. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (με ακριβή βαθμό)
 5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 6. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών

Η διεύθυνση αποστολής των δικαιολογητικών είναι: tourismculture_pms@prd.uth.gr και οι αιτήσεις θα πρωτοκολληθούν στα τέλη Αυγούστου, όταν ανοίξει η Γραμματεία.

Επιλογή υποψηφίων

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει προ-επιλογή με βάση τον φάκελο υποψηφιότητας και γίνεται με κριτήρια όπως:

 • O βαθμός πτυχίου
 • H συνάφεια των μαθημάτων και της διπλωματικής (όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών) με το αντικείμενο του προγράμματος
 • H γνώση και το επίπεδο ξένων γλωσσών
 • H επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία
 • Oi δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
 • Oι παρουσιάσεις σε συνέδρια
 • Tο καλλιτεχνικό έργο
 • H κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων

Όσοι ή όσες επιλεχθούν θα υποβληθούν σε εξέταση στην αγγλική γλώσσα και προφορική συνέντευξη.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες δύναται να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού, καθώς και στη Γραμματεία του (Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη, 13:00-19:00) τηλέφωνο 2421074381, email: tourismculture_pms@prd.uth.gr.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!