Σπουδές

ΠΜΣ “Ανάλυση και διαχείριση ενεργειακών συστημάτων”

 της Βάσως Κοκοβάκη

Το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα προσφέρει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Ανάλυση και Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων”. Πιο συγκεκριμένα, το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου παρουσιάζει το παρόν πρόγραμμα στο οποίο οι φοιτητές θα ασχοληθούν κυρίως με την ανάλυση ενεργειακών συστημάτων, τη διαχείριση της ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και τα ηλιακά θερμικά συστήματα. Οι φοιτητές μαθαίνουν πως να επιλύουν τεχνικά προβλήματα και έτσι, εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στην πράξη. Η προκήρυξη του προγράμματος βρίσκεται σε μορφή pdf.

Σπουδές

Ποιοι γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα

Δεκτοί στο Πρόγραμμα θα γίνουν απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών ή πτυχιούχοι οποιουδήποτε ΑΤΕΙ το οποίο να σχετίζεται με το εν λόγω πρόγραμμα σπουδών και με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Το παρόν μεταπτυχιακό πρόγραμμα αποτελείται από 8 μαθήματα καθώς επίσης και τη Διπλωματική εργασία. 

Δίδακτρα

Όσοι φοιτούν στο πρόγραμμα καλούνται να καταβάλουν το ποσό των 2.700 ευρώ.

Η Α.Γ.Ε.Τ Ηρακλής προσφέρει μάλιστα υποτροφίες σε φοιτητές με άριστες επιδόσεις.

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι φοιτητές οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους έως 31/1/2022 είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω ταχυδρομείου στην εξής διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Λεωφόρος Αθηνών – Πεδίον Άρεως,  Βόλος, 38334.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα είναι:

  • Συμπληρωμένη αίτηση από την ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
  • Αντίγραφο Πτυχίου ή επικυρωμένη βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ για πτυχιούχους ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  • Αναλυτική Βαθμολογία του πτυχίου
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Βιογραφικό σημείωμα αναφορικά με την έρευνα και την επαγγελματική εμπειρία σχετικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο
  • Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας

Το πρόγραμμα διδάσκεται απογευματινές ώρες, ώστε να διευκολυνθούν όσοι εργάζονται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες από την ιστοσελίδα του τμήματος, τηλεφωνικά στο 24210-74007/74010 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο pmsades@uth.gr.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!