πρακτική άσκηση

Αμειβόμενες Θέσεις Πρακτικής Άσκησης σε Υπηρεσίες της ΕΕ

της Μαρίας Αγγελίδου

πρακτική άσκηση

Πρακτική Άσκηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

To Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ένα από τα 7 επίσημα θεσμικά όργανα της ΕΕ, προσφέρει ετησίως 100 αμειβόμενες θέσεις πρακτικής σε πολίτες της ΕΕ. Δεκτοί γίνονται απόφοιτοι πανεπιστημίου, στους τομείς των νομικών, πολιτικών, διεθνών και ευρωπαϊκών, αλλά και οικονομικών σπουδών. Συγκεκριμένα:

Τόπος πρακτικής άσκησης: Βρυξέλλες

Διάρκεια: 5 μήνες (έναρξη: 1η Φεβρουαρίου 2019)

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων: 1η Οκτωβρίου 2018

Μηνιαίο επίδομα: 1100€

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ΕΚΣΓ)

To EKΣΓ είναι οργανισμός του Συμβουλίου της Ευρώπης με έδρα το Graz στην Αυστρία. Σκοπός του είναι να εφαρμόζει τις γλωσσικές πολιτικές και να προωθεί καινοτόμες πρακτικές  για τη μάθηση και τη διδασκαλία των  σύγχρονων γλωσσών. Προσφέρει αμειβόμενες θέσεις πρακτικής από το 1997 σε νέους εκπαιδευόμενους με τα εξής προσόντα:

  • κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου (κατά προτίμηση μεταπτυχιακού)
  • πολύγλωσσοι ( αγγλικά , γαλλικά, επιθυμητή η γνώση γερμανικής γλώσσας)
  • ομαδικό πνεύμα και ευελιξία

Τόπος πρακτικής άσκησης: Γκρατς, Αυστρία

Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων: 31 Αυγούστου 2018 (για τον χειμερινό κύκλο)

Μηνιαίο επίδομα:  720€*

*Κάθε μήνα θα γίνεται αφαίρεση αξίας 20 ευρώ από το μισθό των εκπαιδευόμενων για τα έξοδα ασφάλισης τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης. Επιπλέον, τα έξοδα ταξιδιού από και προς το Γκρατς δεν καλύπτονται.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα πρακτικής άσκησης του ΕΚΣΓ

Πρακτική Άσκηση στην Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ)

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι ένα συμβουλευτικό όργανο της ΕΕ, που εκπροσωπεί τις περιφερειακές και τοπικές αρχές της Ευρώπης. Παρέχει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε νέους Ευρωπαίους και μη πολίτες, δίνοντάς τους εργασιακή εμπειρία στον ευρωπαϊκό τομέα. Οι υποψήφιοι πρέπει να:

  • Είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού πτυχίου (ή ισοδύναμου διπλώματος) , πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για τις αιτήσεις.
  • Έχουν άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας και ικανοποιητική γνώση μίας άλλης γλώσσας εργασίας της ΕΕ (γαλλικά ή αγγλικά).

Έδρα ΕτΠ: Βρυξέλλες

Διάρκεια: 5 μήνες

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων: 30 Σεπτεμβρίου 2018 (για την περίοδο Φεβρουαρίου-Ιουλίου)

Μηνιαίο επίδομα: 1.000€

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής των Περιφερειών

Αμειβόμενες περίοδοι πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ)

Η ΕΟΚΕ είναι ένα συμβουλευτικό όργανο που δίνει στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της Ευρώπης την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των οργανώσεων των αγροτών, των καταναλωτών. Προσφέρει προγράμματα πρακτικής άσκησης σε υποψήφιους με τα παρακάτω κριτήρια:

  • απόφοιτοι πανεπιστημίου με τουλάχιστον τρία χρόνια σπουδών,
  • άριστη γνώση μίας από τις γλώσσες της ΕΕ και ικανοποιητική γνώση μιας άλλης γλώσσας της ΕΕ, οι υποψήφιοι από τρίτες χώρες πρέπει να έχουν μόνο καλή γνώση μιας άλλης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  • γνώση ενός από τους τομείς δραστηριότητας της ΕΟΚΕ μέσω των σπουδών ή άλλου τρόπου.

Έδρα ΕΟΚΕ: Βρυξέλλες

Διάρκεια: 5 μήνες

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων: 30 Σεπτεμβρίου 2018 (για την περίοδο Φεβρουαρίου-Ιουλίου)

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και γρήγορα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!