Ακαδημία Αθηνών υποτροφία

Ακαδημία Αθηνών: Υποτροφία Phd στην Ελλάδα στον κλάδο της Ενέργειας 

της Αναστασίας Χρηστάκη

Η ακαδημία Αθηνών οργανώνει διαγωνισμό για να διεκδικήσεις υποτροφία στον κλάδο της Ενέργειας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, για το έτος 2021-22. Tηρώντας τους απαιτούμενους όρους για την υποτροφία, θα δοθεί η θέση.

Όροι για την υποτροφία στον κλάδο της Ενέργειας

 • Αρχικά, η υποτροφία δίνεται για 2 συνεχόμενα έτη, με εξαίρεση παράτασης 1 έτους, αφού οι αρμόδιοι αποκομίσουν έγγραφα για την ακαδημαϊκή του πορεία και τη συμπεριφορά του.
 • Οι συμμετέχοντες χρειάζονται έγκριση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε Πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Το πανεπιστήμιο για την ειδίκευση και το πρόγραμμα σπουδών του θα ελεγχθούν από την Ακαδημία Αθηνών. Το χρηματικό πόσο χορηγείται μόνο για πλήρη φοίτηση.
 • Τα χρήματα που θα δίνονται μηνιαία είναι 450 ευρώ.
 • Για την κατάκτηση αυτών των χρημάτων πρέπει η οικογένεια να διαθέτει χαμηλό εισόδημα.
 • Σημαντικός όρος είναι η βαθμολογία πτυχίου, να μην είναι λιγότερο από 7.5 και ο εξεταζόμενος να μην ξεπερνάει τα 36 έτη.

Εξετάσεις μαθημάτων και τόπος πραγματοποίησης

Τα μαθήματα που θα αξιολογηθούν οι φοιτητές είναι Θερμοδυναμική και Ηλεκτροχημεία. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών. Έπειτα, στις 4 Νοεμβρίου 2021 θα εξεταστούν στο πρώτο μάθημα, 10.00 π.μ. και στο δεύτερο μάθημα στις 12.30 μ.μ. την ίδια μέρα. Απαραίτητα να έχουν αποδεικτικά στοιχεία την ταυτότητα τους. Ο απαιτούμενος συνολικός αριθμός βαθμολογίας στα μαθήματα αναμένεται τουλάχιστον 14 με άριστα το 20. Σε περιπτώσεις ίδιων αποτελεσμάτων γίνεται κλήρωση και το αίτημα αναβαθμολόγησης δεν θεωρείται επιτρεπτό.

Υποτροφία και περιπτώσεις διακοπής της 

Η σύγκλητος της Ακαδημίας Αθηνών θα σταματάει την υποτροφία, αν η απόδοση του επιτυχόντων δεν είναι ικανοποιητική. Ακόμα, σε περίπτωση προσωπικής επιλογής για διακοπή, χρειάζεται να είναι για λόγους υγείας, αλλιώς υποχρεωτικά ζητείται επιστροφή χρημάτων. Η μείωση των εσόδων της Ακαδημίας οδηγεί στην παύση της υποτροφίας ενώ η αν ο συμμετέχων λάβει άλλη υποτροφία, τότε υποχρεούται να επιστρέψει πάλι πίσω τα χρήματα. Τέλος, η μη τήρηση του νόμου ή της υπογραφής της σύμβασης πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, φέρνει εμπόδια για την υποτροφία.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν το Πρωτόκολλο της Ακαδημίας Αθηνών 15 μέρες πριν την εκκίνηση του διαγωνισμού. Την αίτηση ενδιαφέροντος θα τη βρουν στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας των Αθηνών.

Δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό

 1. Φωτοτυπία του πτυχίου και σε περίπτωση απουσίας βαθμού, να ζητηθεί βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο. Σε τίτλο σπουδών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να αναφέρεται η ισοτιμία από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α.
 2. Αντίγραφο αποδοχής της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, με καταγραφή θέματος, όνομα επιτηρητή και η μεγαλύτερη διάρκεια σπουδών.
 3. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, ελληνικής καταγωγής και μέχρι 36 ετών.
 4. Υπεύθυνη δήλωση με υπογραφή από την Ακαδημία Αθηνών.
 5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού τελευταίου έτους. Σε περίπτωση προσωπικού εισοδήματος, το μέγιστο ποσό που γίνεται αποδεκτό είναι τα 15.000 ευρώ. Αν ο αιτούντος δεν διαθέτει προσωπικό εισόδημα ή είναι μικρότερο από 3.000 ευρώ, τότε λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ. Σε οικογένειες με περισσότερα από 2 παιδιά, θα αυξάνεται το μέγιστο ποσό σε 2.000.
 6. Βιογραφικό

Σημαντικό είναι ότι η Ακαδημία Αθηνών ελέγχει το ποινικό μητρώο των υποψήφιων. Τελευταία προθεσμία αιτήσεων είναι η 19 Οκτωβρίου 2021. Μετά την καταληκτική ημερομηνία και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού στο Μέγαρο της Ακαδημίας και στην ιστοσελίδα.

Πληροφορίες παρέχονται μέσω του infoypotrofies@academyofathens.gr, μέσω της ιστοσελίδας της Ακαδημίας Αθηνών.

Τηλ.: 210.3664736 & 210.3664781.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!