υποτροφία

Ίδρυμα Ρόδη Ρούφου-Κανακάρη: Υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών εξωτερικού (Master ή Phd)

της Ελευθερίας Χασάπη

Για το χρονικό διάστημα 2020-2021 το Ίδρυμα Ρόδη Ρούφου-Κανακάρη προκηρύσσει για τους κλάδους της Πολιτικής Επιστήμης ή της Ιστορίας υποτροφία ενός έτους (1) μεταπτυχιακών σπουδών (πτυχίο Master ή Διδακτορικό) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού. Προβλέπεται δυνατότητα παράτασης της εν λόγω υποτροφίας, εφόσον το επιτρέπουν οι οικονομικές συνθήκες του Ιδρύματος. Το ύψος της εκάστοτε υποτροφίας θα ανέρχεται μηνιαίως στα 800 ευρώ.

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων για την υποτροφία

Τα κριτήρια βάσει των οποίων το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος θα αξιολογήσει τους υποψηφίους απαριθμούνται ως εξής :

 • Τη βαθμολογία πτυχίου των υποψηφίων με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον “ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ”.
 • Προτεραιότητα δίδεται σε φοιτητές που δεν κατέχουν άλλο ισότιμο τίτλο σπουδών με τον επιδιωκόμενο.
 • Αποδεδειγμένη γνώση της γλώσσας που ομιλείται στη χώρα όπου προτίθενται να σπουδάσουν οι υποψήφιοι.
 • Την οικονομική κατάσταση των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Για τον σκοπό αυτό θα ληφθεί υπόψη το φορολογητέο εισόδημα των υποψηφίων και των γονέων τους.

Προαπαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποτροφία

 1. Αίτηση με περιγραφή του περιεχομένου των μεταπτυχιακών σπουδών.
 2. Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Πιστοποιητικό Ελληνικής Ιθαγένειας και ηλικίας.
 4. Υπεύθυνη δήλωση, με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής, ότι: α) δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο κληροδότημα/ίδρυμα και ότι δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα προηγούμενη και β) ότι δεν λαμβάνει οικονομική ενίσχυση από Πανεπιστήμιο εξωτερικού.
 5. Πιστοποιητικό από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ότι ο ενδιαφερόμενος γίνεται δεκτός για να σπουδάσει το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
 6. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Ανώτατης Σχολής ημεδαπού ή αλλοδαπού πανεπιστημίου, με αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου τουλάχιστον “ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ“.
 7. Οι πτυχιούχοι αλλοδαπών πανεπιστημίων θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά και σχετική αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ).
 8. Πτυχίο ξένης γλώσσας, την ομιλούμενη στη χώρα όπου προτίθενται να σπουδάσουν.
 9. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας που να αναγράφει τα εισοδήματα των γονέων και εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας του ίδιου του ενδιαφερομένου κατά το τελευταίο οικονομικό έτος. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση, να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση, με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, να υποβάλλονται υποχρεωτικά τα εκκαθαριστικά της εφορίας και των δύο γονέων. Τα εισοδήματα θα υπολογιστούν σύμφωνα με τον εκάστοτε φορολογικό νόμο που ισχύει την ημέρα της συνεδρίασης και κατόπιν καθοδήγησης από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.
 10. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων και των προαναφερθέντων δικαιολογητικών ορίζεται ως η 31η Ιουλίου 2020.

Τα ανωτέρω θα γίνουν δεκτά στο γραφείο του Προέδρου του ΔΣ του Ιδρύματος Λουκά Ρούφου Κανακάρη:

Πλατεία Φιλικής Εταιρείας 15, 2ος όροφος, 106 73 Αθήνα,

ώρες 9.00 π.μ.-6.00 μ.μ.,

τηλ. 210 7206900, 210 7231462.

 

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!