Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη: 20 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό

Άρτεμις Χατζηαθανασίου

Το ίδρυμα «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, είκοσι  (20) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό, διάρκειας ενός έτους. Τα προγράμματα σπουδών αφορούν τους τομείς:

 • Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές επιστήμες
 • Ιατρική, Φυσικές και Βιολογικές επιστήμες
 • Τεχνολογικές επιστήμες 

Το ποσό της υποτροφίας για σπουδές στο εξωτερικό είναι 9000 ευρώ ανά έτος και αντιστοίχως για σπουδές εσωτερικού το ποσό ανέρχεται στα 3000 ευρώ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. Να είναι ελληνικής καταγωγής και να έχουν γεννηθεί μετά την 1/1/1991.
 2. Να κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον 8,5.
 3. Να μιλούν τη γλώσσα της χώρας στην οποία θέλουν να σπουδάσουν.
 4. Να μην έχουν οι ίδιοι και οι γονείς τους την οικονομική δυνατότητα για την κάλυψη των σπουδών τους.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο ίδρυμα «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ», Νίκης 16 (7ος όροφος) Αθήνα, μέχρι τις 30/3/2018.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα εξής:

 1. Ιδιόχειρη αίτηση-δήλωση, η οποία παρέχεται από το Ίδρυμα ή την ιστοσελίδα του Ιδρύματος (https://www.lilianvoudouri.gr/).
 2. Το πτυχίο ΑΕΙ με τον τελικό βαθμό και την αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος πρόκειται να ολοκληρώσει τις σπουδές του μετά την εξεταστική του Ιουνίου 2018, μπορεί να υποβάλλει το πιστοποιητικό σπουδών με την αναλυτική βαθμολογία και τον τελικό μέσο όρο.
 3. Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας τους.
 4. Το απολυτήριο Λυκείου.
 5. Δύο (2) συστατικές επιστολές καθηγητών τους.
 6. Έγγραφο το οποίο πιστοποιεί την αποδοχή τους από το πανεπιστήμιο που θα φοιτήσουν. Έως την 9η Ιουνίου 2018 θα πρέπει να έχει επιβεβαιωθεί η αποδοχή τους, έστω και υπό όρους, ώστε να προσκομιστεί στο Ίδρυμα το σχετικό έγγραφο.
 7. Τη δήλωση και το εκκαθαριστικό σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος Οικ. έτους 2017 (χρήση 2016) των ίδιων και των γονέων τους.

Θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις για όσους επιλεγούν, οι οποίες θα ολοκληρωθούν στις 8 Ιουνίου 2018.

Επιπλέον έγγραφα   

Όσοι λάβουν υποτροφία θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω έγγραφα:

 1. Το πιστοποιητικό οριστικής εγγραφής στο Πανεπιστήμιο ή στη Σχολή.
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνουν και δεν θα λάβουν υποτροφία από κάποιο άλλο ίδρυμα ή οργανισμό.

Οι επιτυχόντες θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» και  στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιδρύματος.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!