Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου: υποτροφίες για μεταπτυχιακά σε Κύπρο και εξωτερικό

της Νάνσυς Παναγουλοπούλου

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου είναι ένας οργανισμός που στοχεύει στην ενίσχυση των Γραμμάτων, των Επιστημών και των Τεχνών στην Κύπρο. Το ΙΚΥΚ επιτυγχάνει τα παραπάνω απονέμοντας υποτροφίες για σπουδές σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο ήδη από το 2006, όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του.

Προκήρυξη IKYK

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ) προκηρύσσει 160 υποτροφίες στον κλάδο επιλογής των υποψηφίων, εκ των οποίων:

 • 105 αφορούν μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια και Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου
 • 50 αφορούν μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, και
 • 5 αφορούν μεταπτυχιακές σπουδές στα Δημόσια ή Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου σε αλλοδαπούς –μη Κύπριους υπηκόους (Πρόγραμμα Γ1).

Η εκάστοτε υποτροφία ανέρχεται σε €4.000, με εφάπαξ καταβολή αν οι σπουδές ολοκληρώνονται σε 13 μήνες ή αν οι σπουδές διαρκούν πάνω από 13 μήνες, σε δύο ισόποσες δόσεις (δηλαδή δύο δόσεις των 2.000€) στο μέσο και στο τέλος των ακαδημαϊκών σπουδών. Το τέλος των ακαδημαϊκών σπουδών ορίζεται ως το διπλάσιο της χρονικής διάρκειας του προγράμματος σπουδών.

Δικαιούχοι υποτροφιών ΙΚΥΚ

Η επιλογή γίνεται βάση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασής των υποψηφίων ή της οικογένειάς τους και της ακαδημαϊκής τους επίδοσης (εκτός του προγράμματος Γ1). Η ακαδημαϊκή τους επίδοση οφείλει να βαθμολογείται/ χαρακτηρίζεται «Λίαν Καλώς» ή «Second Class Honours, Division» ή «3.00/4.00» ή «13/20» και άνω.

Οι δικαιούχοι:

 • Είναι Kύπριοι υπήκοοι ή πολίτες κράτους-μέλους της ΕΕ, διέμεναν στην Κύπρο για τριάντα (30) συνεχείς μήνες επί τρία έτη πριν την έναρξη των σπουδών τους και συνεχίζουν να διαμένουν εκεί κατά την υποβολή της αίτησής τους.
 • Δεν είναι Kύπριοι υπήκοοι ή πολίτες κράτους-μέλους της ΕΕ, όμως:
  1. O ένας εκ των δύο γονέων είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους-μέλους της ΕΕ, με μόνιμη εργασία/διαμονή στην Κύπρο, και
  2. Οι υποψήφιοι κατοικούν μόνιμα και έχουν αποφοιτήσει από Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης στην Κύπρο. (Για το (1) και (2), απαιτείται πιστοποίηση).
 • Οι υποψήφιοι ήταν λιγότερο από 40 ετών, την 31η Δεκεμβρίου 2020.
 • (Άρρενες) Έχουν εκπληρώσει/αναστείλει/απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Αίτηση για υποτροφία ΙΚΥΚ

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στα γραφεία του Ι.Κ.Υ.Κ. ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@ikyk.mof.gov.cy , καθώς και μέσω ταχυδρομείου ή μέσω εταιρειών ταχείας μεταφοράς. Οι υποβολές γίνονται από Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 07:30, μέχρι και  Παρασκευή 7 Μαΐου 2021 και ώρα 15:00.

Οι υποψήφιοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τη σχετική ανακοίνωση, ώστε να βεβαιωθούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις, αλλά και για να συμπληρώσουν τα απαραίτητα έγγραφα. Οι ελλιπείς αιτήσεις δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης, οι υποψήφιοι θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα (SMS) στον αριθμό κινητού επικοινωνίας που θα δηλώσουν, όπου θα επιβεβαιώνεται η παραλαβή της αίτησης και θα δοθεί αριθμός αναφοράς. Άρα, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του αριθμού του κινητού ορθά και ευανάγνωστα στην αίτηση.

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο website του ΙΚΥΚ πηγαίνοντας στο Ανακοίνωση: 2/2020-21/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ, καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@ikyk.mof.gov.cy ή στο τηλέφωνο 22456433.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!