Ίδρυμα Ευγενίδου

Ίδρυμα Ευγενίδου: Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε απόφοιτους Ε.Μ.Π.

της Έλενας Χαβαλεδάκη

Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 το Ίδρυμα Ευγενίδου προκηρύσσει τις παρακάτω υποτροφίες μεταπτυχιακού επιπέδου σε διπλωματούχους του Ε.Μ.Π.:

 • Μία υποτροφία σε διπλωματούχο της  Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.
 • Μία  υποτροφία σε διπλωματούχο της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π.
 • Μία υποτροφία σε διπλωματούχο της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.
 • Μία υποτροφία σε διπλωματούχο της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π.
 • Μία υποτροφία σε διπλωματούχο της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων – Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Οι παραπάνω υποτροφίες αφορούν μεταπτυχιακές σπουδές στα γνωστικά αντικείμενα του μηχανικού σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, με πλήρη φοίτηση (full-time) και φυσική παρουσία.

Η διάρκεια της κάθε υποτροφίας είναι ένα έτος και το συνολικό ποσό της κάθε υποτροφίας που προσφέρει το Ίδρυμα Ευγενίδου ανέρχεται στις 15.000€.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι υποτροφίες αποδίδονται μόνο για αντικείμενα σπουδών μεταπτυχιακού στοχευμένα στο πεδίο των επιστημών μηχανικού.

Προαπαιτούμενα υποψηφίων

 1. Ίδρυμα ΕυγενίδουΝα είναι διπλωματούχοι του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
 2. Να έχουν γεννηθεί μετά τις 31/12/1993
 3. Να έχουν ελληνική υπηκοότητα
 4. Να έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, στα γνωστικά αντικείμενα του μηχανικού, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024
 5. Το εισόδημα και η περιουσιακή τους κατάσταση να μην τους επιτρέπει την οικονομική κάλυψη των σπουδών τους με ιδίους πόρους
 6. Να μην λαμβάνουν ή λάβουν, για τις ίδιες σπουδές, άλλη υποτροφία ή άλλη οικονομική ενίσχυση από το Ίδρυμα Ευγενίδου ή άλλο φορέα
 7. Να γνωρίζουν άριστα τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση
 2. Υπεύθυνη Δήλωση
 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 4. Βιογραφικό σημείωμα
 5. Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος
 6. Αναλυτική βαθμολογία
 7. Επίσημο αντίγραφο βεβαίωσης από Πανεπιστήμιο εξωτερικού ότι ο/η υποψήφιος/α έχει γίνει δεκτός/ή για μεταπτυχιακές σπουδές
 8. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε-1) συνοδευόμενη από το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου φορολογικού έτους του υποψηφίου, ή εάν δεν υποβάλλει, των γονέων/κηδεμόνων του
 9. Αντίγραφο/α πτυχίου/ων ξένης/ων γλώσσας/ών, συνοδευόμενο/α από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι το/τα πτυχίο/α είναι πιστό/ά αντίγραφο/α του/των πρωτοτύπου/ων

Σημείωση:  Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα εκτός των πτυχίων ξένης γλώσσας. Επίσης, δεν είναι απαραίτητο το γνήσιο της υπογραφής για καμία υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.

Σημείωση:  Η βεβαίωση αποδοχής από το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να είναι στην αγγλική ή επισήμως μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα.

Επιπλέον πληροφορίες

Ίδρυμα ΕυγενίδουΟι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά κατατίθενται ή αποστέλλονται στο Ίδρυμα Ευγενίδου, Λεωφόρος Συγγρού 387, Παλαιό Φάληρο, Τ.Κ. 175.64, τηλ.: 210-9469600, μέχρι 30 Ιουνίου 2023.

Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν ατομικά σε κάθε υποψήφιο με e-mail ή/και τηλεφωνικά, καθώς και θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του ιδρύματος έως 12 Ιουλίου 2023.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν εδώ την Προκήρυξη.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!