Ίδρυμα Ευγενίδου: υποτροφίες master για διπλωματούχους του ΕΜΠ 

του Γιάννη Λαγού 

Το Ίδρυμα Ευγενίδου 

Το Ίδρυμα Ευγενίδου ιδρύθηκε το 1956 στην Αθήνα , εις την μνήμη του Ευγένιου Ευγενίδη, ο οποίος πέθανε τον Απρίλιο του 1954. Στόχος του ιδρύματος, είναι να συμβάλει στην επιστημονική και τεχνολογική εκπαίδευση των νέων στην Ελλάδα. Το Ίδρυμα Ευγενίδου από το 1956 έχει παρουσιάσει πολύ σημαντικό έργο στον τομέα των Υποτροφιών και των Δωρεών. Οι υποτροφίες κατά κύριο λόγο χορηγούνται στο ΕΜΠ και στο ΥΝΑΝ. Το ίδρυμα χορηγεί περίπου 20 υποτροφίες ετησίως συνολικού ύψους 300.000 ευρώ.

Η Προκύρηξη 

Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 πέντε (5) υποτροφίες για διπλωματούχους του ΕΜΠ, διάρκειας ενός έτους, για μεταπτυχιακές σπουδές στα γνωστικά αντικείμενα του μηχανικού σε Πανεπιστήμιο εξωτερικού, πλήρους φοίτησης  και παρακολούθησης με φυσική παρουσία. Το  ποσό της κάθε υποτροφίας ανέρχεται στις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€).Οι υποτροφίες θα αποδοθούν για αντικείμενα σπουδών μεταπτυχιακού στο πεδίο των επιστημών μηχανικού.

Προϋποθέσεις

Για να γίνουν δεκτοί στην υποτροφία οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι: να είναι διπλωματούχοι του Ε.Μ.Π., να έχουν γεννηθεί μετά τις 31.12.1991,  τα εισοδήματα τους να μην επιτρέπουν την οικονομική κάλυψη των σπουδών στο αντικείμενο της υποτροφίας, να μην λαμβάνουν ή λάβουν στο μέλλον, για τις ίδιες σπουδές, άλλη υποτροφία, να έχουν ελληνική υπηκοότητα, να γνωρίζουν άριστα τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.

Τρόπος επιλογής των υποτρόφων

 1) Βαθμός Πτυχίου : Μοριοδότηση σε ποσοστό 80%

 2) Εισοδηματικά κριτήρια : Μοριοδότηση σε ποσοστό 20%

 Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

  • Αίτηση
  • Υπεύθυνη δήλωση
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος
  • Αναλυτική βαθμολογία όλων των εξαμήνων φοίτησης στη Σχολή
  • Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης από Πανεπιστήμιο εξωτερικού ότι ο/η υποψήφιος/α έχει γίνει δεκτός/ή για μεταπτυχιακές σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, πλήρους φοίτησης και παρακολούθησης με φυσική παρουσία
  • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος
  • Αντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών

Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο Ίδρυμα Ευγενίδου, Λεωφ. Συγγρού 387, Παλαιό Φάληρο 175 64, τηλ.: 210-9469600 , μέχρι 30 Ιουνίου 2021.

Τα αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν ατομικά σε κάθε επιτυχόντα και κάθε επιλαχόντα υποψήφιο με e-mail ή/και τηλεφωνικά, θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Ίδρυμα Ευγενίδου με τον αριθμό κατάθεσης της αίτησης και χωρίς προσωπικά στοιχεία, το αργότερο έως την 15η Ιουλίου 2021.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!