Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Έρευνα και Μεθοδολογία της Φωτογραφίας

της Ελένης Κιτρομηλίδη

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Π.Α.Δ.Α.) λειτουργεί υπό αυτή την ονομασία από το 2019.  Στις εγκαταστάσεις του φιλοξενεί έξι (6) σχολές εκ των οποίων κι η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού που περιλαμβάνει το Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών.

Έρευνα και Μεθοδολογία της Φωτογραφίας

Προκηρύσσεται για το ακαδημαϊκό έτος 20212022 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Φωτογραφία: Έρευνα και Μεθοδολογία» που παρέχεται από το Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, παρέχει στους φοιτητές του τη δυνατότητα ακαδημαϊκής κατάρτισης στον εξειδικευμένο τομέα της Φωτογραφικής Τέχνης, έχοντας άμεση αντιστοιχία με διεθνείς μεταπτυχιακούς τίτλους.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το κόστος συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχεται σε 2.700 ευρώ που κατανέμονται εφάπαξ ή σε δόσεις. Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρία (3) εξάμηνα και η παρακολούθηση που γίνεται στις εγκαταστάσεις του Π.Α.Δ.Α. κρίνεται υποχρεωτική δύο (2) ημέρες την εβδομάδα. Για την απόκτηση του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών απαιτείται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας η οποία ανατίθεται στο τρίτο (3ο) εξάμηνο φοίτησης.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί έως και τριάντα (30) υποψήφιοι, απόφοιτοι Πανεπιστημιακών ή Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι.) της χώρας ή του εξωτερικού. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με ακαδημαϊκά κριτήρια που περιλαμβάνουν:

 • Τον βαθμό του πτυχίου και τη βαθμολογία σε μαθήματα συναφή με το Π.Μ.Σ. (40%).
 • Επιπλέον μεταπτυχιακό τίτλο (10%).
 • Καλλιτεχνική/ερευνητική/συγγραφική εμπειρία (15%).
 • Βαθμός διπλωματικής εργασίας (5%).
 • Προφορική συνέντευξη (20%).
 • Γνώση της αγγλικής ή άλλης γλώσσας ομιλούμενης στην Ε.Ε.

ΑιτήσειςΠροθεσμίες

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. είναι διαθέσιμες από την 1η Οκτωβρίου έως και την 15η Δεκεμβρίου 2021. Οι αιτήσεις αποστέλλονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Π.Μ.Σ. (maphotoresearch@uniwa.gr)  η  ταχυδρομικά στη διεύθυνση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Δικαιολογητικά

Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (θα τη βρείτε εδώ).
 2. Μια φωτογραφία.
 3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 4. Δείγματα φωτογραφικού έργου, δημοσιεύσεις σε έντυπο ή ακουστικό υλικό.
 5. Αντίγραφο πτυχίου.
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας.
 7. Φωτοτυπία Α.Τ. διπλής όψεως.
 8. Αποδεικτικά γνώσης αγγλικών ή άλλων ευρωπαϊκών ξένων γλωσσών.
 9. Ευσύνοπτη γραπτή αναφορά στις προθέσεις, τους στόχους και τις επιδιώξεις από το Π.Μ.Σ.

Εφόσον υπάρχουν…

 1. Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας.
 2. Αντίγραφο υπάρχοντος μεταπτυχιακού διπλώματος.
 3. Δυο συστατικές επιστολές.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!