Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το e-learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), διαθέτει το νέο κύκλο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:

Νέα Προγράμματα

 • Business Administration.
 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (HRM).
 • Επιχειρησιακός Σχεδιασμός.
 • Banking and International Finance (Διεθνή Χρηματοοικονομικά).
 • Project Management.
 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση Πελατών.
 • Marketing and Communication Management.
 • Οργάνωση και Διοίκηση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Μονάδων.
 • Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.
 • Ιατρική Ψυχολογία.
 • Διαταραχές Λόγου και Ομιλίας, Διάγνωση και Αντιμετώπιση.
 • Αυτισμός: Συμπτώματα και Αντιμετώπιση Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης.
 • Οι Τεχνολογίες WEB 2.0 στον Χώρο της Εκπαίδευσης.
 • Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία.
 • Ειδική Αγωγή.

Τα 150 Προγράμματα που διατίθενται στον τρέχοντα κύκλο, διάρκειας 3 έως 10 μηνών, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα Εκπαιδευτικών Κατευθύνσεων και αναλόγως το αντικείμενο, προσφέρουν στον εκπαιδευόμενο δεξιότητες που απαιτούνται σε ένα πραγματικό περιβάλλον εργασίας μέσω εκμάθησης λογισμικών εφαρμογών και μελετών περίπτωσης που σχεδιάζονται από ένα πλήθος Επιχειρήσεων που συμμετέχουν στα Προγράμματα.

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ και απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχετική εργασιακή εμπειρία ή μη.

Περίοδοι Έναρξης Μαθημάτων: 23/09/2013 & 28/10/2013

Περισσότερες πληροφορίες: http://elearn.elke.uoa.gr/elearn