Το Citycampus σε συνεργασία με τη «Διάδραση» ανακοινώνουν την έναρξη εαρινού κύκλου για το Βιωματικό Σεμινάριο “Improving your Soft Skills for success” που θα λάβει χώρα στην Αθήνα.

Σε ενδιαφέρει, να είσαι πιο αποτελεσματικός στην επαγγελματική και προσωπική ζωή σου;

Θέλεις να δώσεις προστιθέμενη αξία στις ακαδημαϊκές σου σπουδές;

Θέλεις να γνωρίζεις συνειδητά τι νοιώθεις και  με βάση αυτό να αποφασίζεις για τις αντιδράσεις σου, στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος σου;

Θα ήθελες να θέτεις στόχους σε όλους τους τομείς της ζωής σου και αποτελεσματικά να δραστηριοποιείσαι προς την επίτευξή τους;

Θέλεις να έχεις αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τους ανθρώπους που σε ενδιαφέρουν;

Θέλεις να είσαι περιζήτητος στην αγορά εργασίας;

Το Citycampus.gr σε συνεργασία με την «Διάδραση – Ινστιτούτο Μελέτης της Ανθρώπινης Επικοινωνίας» με έδρα την Αθήνα, ανακοινώνει τη διεξαγωγή βιωματικού επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα «Improving your Soft Skills for success».

Βιωματικό Σεμινάριο«Improving your Soft Skills for success»: Στόχος και Μέθοδος

Στόχος:

Στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η αποτελεσματικότερη διαχείριση του σημαντικότερου περιουσιακού στοιχείου που έχεις – του εαυτού σου και των σχέσεών σου!
 • Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας στις ακαδημαϊκές σου σπουδές συνδυάζοντας τις τεχνικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες του επαγγελματία, με τα αντίστοιχα Soft Skills.
 • Η άμεση προσωπική ανάπτυξη και αυτοβελτίωση με βάση την προσωπική στοχοθεσία του κάθε συμμετέχοντα.
 • Η αποτελεσματικότερη επικοινωνία στις  διαπροσωπικές και εργασιακές σχέσεις.

Μέθοδος:

Η μέθοδος προβλέπεται να είναι διαδραστική, διεπιστημονική και βιωματική.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν ένα πρότυπο μοντέλο εκπαίδευσης βασισμένο σε εργαλεία, τεχνικές και μεθόδους υψηλών προδιαγραφών που αποδεδειγμένα ενδυναμώνουν τις προσωπικές τους δεξιότητες, με στόχο την προσωπική και επαγγελματική επιτυχία.

Σε κάθε συνάντηση οι συμμετέχοντες λαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη πάνω στο  θέμα προς ανάπτυξη, με παρουσίαση power point, παρακολουθούν προβολές video ανάλογης θεματικής, ενθαρρύνονται για προσωπική και ομαδοσυνεργατική επεξεργασία της θεματικής, για συζήτηση και βιωματικές ασκήσεις μέσα στην αίθουσα αλλά και κατά την καθημερινότητά τους, στο σπίτι, στο χώρο της εργασίας, στο πανεπιστήμιο, στη σχολή.

Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα γίνουν προσομοιώσεις συνέντευξης προς ανεύρεση εργασίας, και role playing.

Βιωματικό Σεμινάριο «Improving your Soft Skills for success»: Το πρόγραμμα

Ενδεικτικά, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

 • Εισαγωγή στα Soft Skills και τη Συναισθηματική Νοημοσύνη,
 • Self-Regard (Αυτοεκτίμηση): Θεωρητικό και βιωματικό μέρος με ασκήσεις, role playing, videos, συζήτηση,
 • Self-awareness (Αυτοεπίγνωση): Θεωρητικό και βιωματικό μέρος με ασκήσεις, role playing, videos, συζήτηση,
 • Empathy (Ενσυναίσθηση): Θεωρητικό και βιωματικό μέρος με ασκήσεις, role playing, videos, συζήτηση,
 • Stress Management (Διαχείριση άγχους): Θεωρητικό και βιωματικό μέρος με ασκήσεις, role playing, videos, συζήτηση,
 • Flexibility (Ευελιξία): Θεωρητικό και βιωματικό μέρος με ασκήσεις, role playing, videos, συζήτηση,
 • Negotiation Skills (Διαπραγματευτικές ικανότητες): Θεωρητικό και βιωματικό μέρος με ασκήσεις, role playing, videos, συζήτηση,
 • Inspirational Leadership: Θεωρητικό και βιωματικό μέρος με ασκήσεις, role playing, videos, συζήτηση,
 • Creativity-Problem Solving: Θεωρητικό και βιωματικό μέρος με ασκήσεις, role playing, videos, συζήτηση,
 • Optimism: Θεωρητικό και βιωματικό μέρος με ασκήσεις, role playing, videos, συζήτηση.

Η προβλεπόμενη διάρθρωση του σεμιναρίου περιλαμβάνει 5 δια ζώσης εβδομαδιαίες συναντήσεις διάρκειας 4 ωρών ανά συνάντηση.

Βιωματικό Σεμινάριο  «Improving your Soft Skills for success”: Συντονισμός ομάδας και αξιολόγηση

Συντονίστρια της ομάδας θα είναι η Αναστασία Αδάμ, Ψυχολόγος, MBA (με εξειδίκευση στη Συναισθηματική Νοημοσύνη και την Επικοινωνία στο χώρο της εργασίας), Βιοχημικός, Πρόεδρος της Διάδρασης. Προβλέπεται η δημιουργία ομάδων 15 έως 20 συμμετεχόντων και η χρήση παρουσιάσεων με power point, video, συζητήσεις, role playing, ασκήσεις βιωματικές και προσομοιώσεις.

Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων θα γίνει από την ενεργό συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Στο τέλος του προγράμματος θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης, με την προϋπόθεση ότι οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν το 80% των συναντήσεων συμμετέχοντας στις αντίστοιχες βιωματικές ασκήσεις.

Βιωματικό Σεμινάριο «Improving your Soft Skills for success«: Συμμετοχή, έναρξη, συνεισφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν την αίτηση συμμετοχής τους στο: softskills@citycampus.gr περιλαμβάνοντας:

 • πλήρες ονοματεπώνυμο,
 • σχολή φοίτησης ή αποφοίτησης (πτυχίο),
 • ηλικία και
 • προφίλ facebook, προκειμένου να υπάρξει γρηγορότερη επικοινωνία.
 • Αποστολή συνημμένου βιογραφικού, αν και δεν είναι υποχρεωτικό, θα εκτιμηθεί περισσότερο.

Εναλλακτικά μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας – ενδιαφέροντος παρακολούθησης:

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.

Οι αιτούμενοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Οι συναντήσεις θα ξεκινήσουν την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου 2018 και θα λαμβάνουν χώρα σε μέρα και ώρα που θα αποφασισθεί από το σύνολο της ομάδας που θα συγκροτηθεί στα γραφεία του citycampus στην Αθήνα.

H συνεισφορά των συμμετεχόντων στη Διάδραση καθορίζεται στα 190 ευρώ για το σύνολο του σεμιναριακού κύκλου που περιλαμβάνει 5 δια ζώσης εβδομαδιαίες συναντήσεις διάρκειας 4 ωρών ανά συνάντηση (σύνολο 20 ωρών επιμόρφωσης και άσκησης). Για τους φοιτητές η συνεισφορά ορίζεται στα 150 ευρώ (έκπτωση 24%)

Γιατί είναι σημαντικά τα soft skills;

Δες τα άρθρα της Αναστασίας Αδάμ

Συναισθηματική Νοημοσύνη και αγορά εργασίας

Soft Skills vs Hard Skills στην αγορά εργασίας